2019-01-03

Dokładność systemu SmartSense potwierdzona certyfikatem!

System SmartSense uzyskał certyfikat dokładności, który został poświadczony przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. Uzyskanie certyfikatu jest wynikiem badań dokładności naszych urządzeń pomiarowych, prowadzonych przez Instytut w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Borowej Górze. Certyfikat oraz protokół z badania są udostępnione w sekcji Certyfikaty.