Realizacje

  • Badanie testowe stałości słupów w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym "Borowa Góra" pod Warszawą
  • Monitoring przemieszczeń budynku - rozbudowa hotelu Rialto przy u. Wilczej 72 w Warszawie
  • Monitoring skarpy wiślanej - budowa Obwodnicy Góry Kalwarii
  • Monitoring przemieszczeń budynków al. KEN 74 i 76 - Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, odcinek "A"
  • Monitoring strefy osuwiskowej w pasie drogowym projektowanej drogi S19 na odcinku Rzeszów Południe - Babica