Opis systemu

SMARTSENSE jest to zintegrowany system pomiarowy przemieszczeń, którego podstawą działania jest pomiar GNSS. Jest to autorski system, który został zaprojektowany i stworzony w naszej firmie na podstawie wieloletniego doświadczenia i najnowszych rozwiązań techniki pomiarowej. System składa się z sieci urządzeń (komórek pomiarowych), które mogą zostać zainstalowane na monitorowanych obiektach, oraz urządzeń referencyjnych instalowanych w punktach poza strefą oddziaływania budowy. Sercem systemu jest zaś komórka centralna, która zbiera dane pomiarowe z komórek pomiarowych, je interpretuje, a wyniki wysyła na platformę monitoringową. Pomiary przemieszczeń odbywają się na zasadzie pomiarów metodą statyczną, a przemieszczenia określane są na podstawie zmian długości wektorów między komórką pomiarową, a urządzeniami referencyjnymi. System dopuszcza ustalenie dowolnego harmonogramu obserwacji GNSS, co pozwala na wybranie porównywalnych okresów pomiarowych z dobrą widocznością satelitów i małą ilością sygnałów wielokrotnie odbitych (ograniczenie horyzontu). Kolejną bardzo ważną zaletą systemu jest jego bezprzewodowe działanie. Wszystkie urządzenia systemu komunikują się wzajemnie za pośrednictwem połączeń bezprzewodowych od dużym zasięgu. Dodatkowo są to urządzenia energooszczędne o zasilaniu bateryjnym, co wyklucza stosowanie stałego zasilania w punktach pomiarowych. Montaż komórki pomiarowej jest mało inwazyjny i sprowadza się do zainstalowania uchwytu z anteną oraz mocowania z urządzeniem pomiarowym.