2018-07-31

Monitoring budowy obwodnicy Góry Kalwarii wspomagany systemem SmartSense

Podczas prowadzonej przez nas na zlecenie firmy Intercor kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz monitoringu inklinometrycznego i osiadań na budowie obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 50 zainstalowaliśmy 6 urządzeń SmartSense. Monitorujemy przemieszczenie budynków oraz ścianek Larsena.