2019-07-31

SmartSense monitoruje strefę osuwiskową budowanej drogi S19

Urządzenia SmartSense zostały zainstalowane do celów monitoringu strefy osuwiskowej w pasie drogowym projektowanej drogi S19 na odcinku Rzeszów Południe - Babica. W przeciwieństwie do poprzednich instalacji, w których system - w celach testowych - montowany był równolegle z pomiarami manualnymi, jest to pierwsze komercyjne zastosowanie monitoringu smartSense.